Copyright

@Copyright Bolf Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością är ägare till allt innehåll som publiceras på webbplatsen www.bolf.se, inklusive produktbilder, bilder och logotyper, som har full upphovsrätt som är skyddad i enlighet med bestämmelserna i lagen av 4 februari 1994 om upphovsrätt och relaterade rättigheter. Bolf Sp. Zoo. har också lämpliga licenser för att använda bilder som används för att skapa reklambanners. Bolf Sp. Zoo. tillåter inte någon användning av dessa verk, i synnerhet att använda, kopiera, dela eller distribuera utan vetskap om och föregående skriftligt medgivande från Bolf Sp. Zoo. att lämna in lämpliga anspråk på upphovsrättsintrång och så småningom gå till domstol. Kopiera, ändra, göra dem tillgängliga, publicera och använda för handelsändamål helt eller delvis av alla verk som tillhör Bolf Sp. Zoo. är förbjudet och kommer leda till civilrättsliga och straffrättsliga påföljder.
pixel