Dessa regler fram till den 13.01.2023

Dessa regler trädde i kraft 10:e maj, 2019

I. Definitioner

 • De termer som används i förordningarna betyder:
 • 1.1 Kund - en fysisk person, en juridisk person eller en organisationsenhet som inte är en juridisk person, vars bestämmelser specifikt ger juridisk förmåga, som gör beställningar i butiken.
 • 1.2 Civilrätt - lagen av den 23 april 1964 (Journal of Laws från 2018 artikel 1025, med ändringar).
 • 1.3 Förordningar - föreskrifter om tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg i Bolf.se onlinebutik.
 • 1.4 Onlinebutik (butik) - Internetwebbplatsen tillgänglig på www.bolf.se genom vilken kunden huvudsakligen kan göra beställningar.
 • 1.5 Varor - produkter som presenteras i onlinebutiken.
 • 1.6 Köpeavtal - ett försäljningsavtal för varor, enligt definitionen i civillagen, ingått mellan Bolf Sp. Zoo. Sp.k. och Kunden, som matas in via Butikens webbplats för att genomföra försäljningsavtalet via Internet och för att tillhandahålla viktiga tjänster på elektronisk väg.
 • 1.7 Lagen om konsumenträtt - lagen av den 30 maj 2014 (Journal of Laws från 2019, punkt 134).
 • 1.8 Lagen om tillhandahållande av tjänster genom elektroniska medel - lagen av den 18 juli 2002 om tillhandahållande av tjänster med elektroniska medel (Journal of Laws från 2019, punkt 123).
 • 1.9 Beställning - en kundförklaring från kunden som leder direkt till att ingå ett köpeavtal och specificera särskilt typ och kvantitet för de köpta varorna.
 • 1.10 Konsument - en fysisk person som utför en rättslig åtgärd som inte är direkt relaterad till sin verksamhet eller yrkesverksamhet.

II. Allmänna bestämmelser

 • 2.1 Reglerna för användning av onlinebutiken som är tillgängliga på www.bolf.se och villkoren för att använda tjänster för kunderna i onlinebutiken fastställs härmed.
 • 2.2 Reglerna är de regler som avses i art. 8 i lagen om tillhandahållande av tjänster genom elektroniska medel.
 • 2.3 Bolf.se onlinebutik tillgänglig på www.bolf.se drivs av "BOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA beläget i Zielona Góra, Polen organisationsnr: 0000529285 i registret för företagare av domstolsregistret vid National Court Register Tingsrätt i Zielona Góra, Polen - Den åttonde handelsavdelningen i National Court Register, NIP (Tax ID): 9291861928, REGON (National Business Registry No.) 360003583, adress: ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, Polen, även kallad Bolf Sp. Zoo. Sp. k. eller säljaren.
  Kontaktuppgifter:
  Bolf.
  Tibblevägen 21
  726 20 Skultuna, Sverige
  organisationsnr: PL9291861928
  REGON (Nationella företagsregistret.): 360003583
  Frågor rörande beställningar ska skickas till shop@bolf.se.
  Frågor rörande byten, returer och reklamationer ska skickas till shop@bolf.se.
 • 2.4 Reglerna täcker särskilt:
  • a. villkoren för registrering och använande av ett konto i onlinebutiken;
  • b. villkoren för att registrera en order elektroniskt i onlinebutiken.
 • 2.5 För att kunna använda onlinebutiken måste kundens datasystem uppfylla visa villkor:
  • a. valfri webläsare: Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari;
  • b. minsta skärmupplösning 1024 x 768;
  • c. Java Script.
 • 2.6 För att kunna använda onlinebutiken måste kunden själv tillhandahålla en dator eller annan utrustning med tillgång till internet.
 • 2.7 I enlighet med tillämplig lag, Bolf Sp. Zoo. Sp.k. som är ägare till Bolf.se förbehåller sig rätten att begränsa tillhandahållna tjänster via Onlinebutiken för personer under 18 år. I sådana fall ska dessa kunder meddelas om ovanstående.
 • 2.8 Kunder kan när som helst få åtkomst till föreskrifterna härifrån via länken som finns på hemsidan till www.bolf.se och ladda ner den eller skriva ut den.
 • 2.9 Information om varor som presenteras på butikens webbplatser, särskilt produktbeskrivningar, tekniska egenskaper och prestandaegenskaper och priser är för att uppmuntra kunden att ingå och avtala enligt artikel. 71 i civillagen.
 • 2.10 De produkter som presenteras i webbutiken som "barnmode" är tillägnade barn från 3 år och bör användas under övervakning av vuxna.

III. Villkor för att använda onlinebutiken

 • 3.1 Kunden kan göra ett köp i onlinebutiken med eller utan ett registrerat konto.
 • 3.2.1 Registrering fullföljs genom att fylla i en registreringsblankett som är placerad på e nav undersidorna i butiken.
  • 3.2.2 Genom att registrera ett konto får kunden tillgång till orderhistorik och ständig tillgång till sina personuppgifter med möjlighet att ändra dem under tiden som administratören har tillgång till dem i samband med de skyldigheter som följer av lagen inom fältet för att dokumentera försäljning. Dessutom tillåter kundkontot enkel retur och reklamation av köpta produkter
  • 3.2.3 Ett registrerat konto blir raderat efter 5 år av inaktivitet.
  • 3.2.4 Kunden kan när som helst be administratören att radera kontot genom att skicka ett mail till admin@bolf.com.
 • 3.3 Vid köp utan registrering skapas ett tillfälligt kundkonto till vilket kunden får åtkomst tillsammans med meddelandet som bekräftar beställningen.
 • 3.3.1 Ett tillfälligt kundkonto skapas i syfte att behandla order. Med hjälp av ett tillfälligt konto kan kunden följa stadierna i orderhanteringen, ändra leveransadress samt generera en retur eller klagomål för köpta produkter.
 • 3.3.2 Ett tillfälligt konto är aktivt i 60 dagar.
 • 3.4 Administratör av kundens personuppgifter i butiken är Bolf Sp. Zoo. Sp.k. beläget i Zielona Góra, Polen, 32 Kożuchowska St.
 • Kundens personuppgifter behandlas på grundval av art. 6 par. 1 sid. b) Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95 / 46 / EG, dvs. genomförande av köpeavtalet enligt villkoren i dessa förordningar och att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan avtalet ingås under den period som krävs för att följa det i enlighet med förordningarna och för en tid som är nödvändig för att uppnå de mål som anges i de allmänt tillämpliga lagbestämmelserna.
  Kundens personuppgifter lagras under den tid som krävs för att utföra beställningen enligt villkoren i förordningarna, med hänsyn till de datum som följer av administratörens genomförande av lagliga skyldigheter inom området onlineförsäljning. Att tillhandahålla personuppgifter är frivilligt, men nödvändigt för genomförandet av köpeavtalet. Om du inte tillhandahåller informationen kommer orderbehandlingen att bli omöjlig. Personuppgifter, i den utsträckning som är nödvändiga för att tillhandahålla tjänsten, kan göras tillgängliga för enheter som tillhandahåller support till administratören på basis av outsourcade tjänster i enlighet med de anförträdda behandlingsavtalen och enheter som är auktoriserade enligt tillämpliga bestämmelser.
 • 3.5 När kunden lämnar ett separat samtycke kan de angivna personuppgifterna användas för ett annat syfte inom det intervall som anges i samtyckets innehåll.
 • 3.6 Under beställningen, eller senare, kan kunden genom att välja rätt fält, komma överens om att få e-post- eller / och SMS-nyhetsbrev. Överenskommelse är lika med att ge samtycke till behandling av personuppgifter av Bolf Sp. z o. o. Sp. k för direkt marknadsföring av egna produkter och för att skicka, till den angivna e-postadressen och / eller telefonnumret via elektroniska medel eller / och via andra anslutningar, kommersiell information som anges i lagen av den 18 juli 2002 om tillhandahållande av tjänster via elektroniska betyder att komma från Bolf Sp. z o. o. Sp. k beläget i Zielona Góra, Polen. Detta samtycke är frivilligt och kan återkallas när som helst.. Avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet via e-post och SMS;
 • 3.7 Genom att slutföra betalningen för de beställda produkterna kan kunden ytterligare samtycka till att, genom att klicka i lämplig ruta [ ]:
  • a. behandling av personuppgifter i form av en e-postadress av Bolf Sp. z o. o. Sp. k beläget i Zielona Góra för att delta i undersökningar om köpta produkter /genomförda transaktioner i Bolf.se Onlinebutik. Ovanstående samtycke är frivilligt och kan när som helst återkallas (beställningsuppgifter);
  • b. skicka personuppgifter, inklusive e-postadressen och information om köpta produkter och transaktioner till följande:
   • - Trusted Shops GmbH Subbelrather Strasse 15c, 50823 Cologne, Tyskland, Organisationsnr (HRB) 32735, NIP-UE: DE 812 947 877
   • - Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA
 • för att få en åsikt om den köpta produkten och / eller onlinebutiken och placera den på de nämnda enheternas webbplatser. Ovanstående samtycke är frivilligt och kan återkallas när som helst genom att skicka ett meddelande admin@bolf.com.
 • 3.8 Kunder som har registrerat ett konto har rätt att få tillgång till och redigera den givna informationen genom www.bolf.se. Oavsett om du har ett konto eller ej har varje kund rätt att kräva tillgång till de angivna personuppgifterna, rätten att ändra dem, radera eller begränsa behandlingen, rätten att invända mot behandlingen samt rätten att överföra informationen. Kunden har också rätten att återkalla sitt samtycke när som helst utan att det påverkar lagligheten i behandlingen som har utförts på grundval av föregående samtycke till dess återkallande och rätten att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. Möjligheten att utöva dina rättigheter beror väsentligen på den rättsliga grund som den specifika behandlingen bygger på. För att säkerställa ovanstående rättigheter, vänligen kontakta administratören på admin@bolf.com
 • 3.9 Bolf Sp. z o.o. Sp.k. kan frånta kunden rätten att använda onlinebutiken, såväl som att begränsa hans åtkomst till delar eller hela innehållet i webbshoppen, med omedelbar verkan, om kunden bryter mot reglerna, särskilt när kunden:
  • a. ger oriktiga, inkorrekta eller föråldrade uppgifter som vilseleder eller kränker tredje parts rättigheter under registrering i Onlinebutiken;
  • b. kränkt rättigheterna från tredje part, särskilt gällande andra kunder i onlinebutiken;
  • c. agerar på andra sätt som Bolf Sp. z o.o. Sp.k. anser att det är oförenligt med bestämmelserna i lagar eller allmänna regler för att använda Internet eller skada det goda namnet på Bolf Sp.
 • 3.10 En person som är fråntagen rätten att använda onlinebutiken är inte tillåten att återöppna kontot utan att ha fått förhandsgodkännande av Bolf Sp. z o.o. Sp.k.
 • 3.11 Kunden är särskilt skyldig att:
  • a. inte tillhandahålla innehåll som är förbjudet enligt lagbestämmelserna, t.ex. innehåll som visar våld, förtalar eller skadar personliga rättigheter eller andra rättigheter från tredje part;
  • b. använda onlinebutiken på ett sätt som skulle hindra dess funktion med hjälp av viss programvara eller enheter;
  • c. avstå från åtgärder som: skicka och posta oönskad kommersiell information (skräppost) i onlinebutiken;
  • d. använda onlinebutiken utan att orsaka besvär för andra kunder och för Bolf Sp. Zoo. Sp.k .;
  • e. använda allt innehåll i Online Shop endast för privata ändamål;
  • f. använda onlinebutiken i enlighet med gällande lagstiftning på Polens territorium, bestämmelserna i förordningarna och även enligt de allmänna reglerna för användning
 • 3.12 Att acceptera villkoren är likvärdigt med att acceptera att ta emot fakturor i elektronisk form som krävs enligt bestämmelserna i lagen av den 11 mars 2004 om skatt på varor och tjänster.
 • 3.13 Kontaktsidan innehåller kontaktinformation till dataskyddsombudet som övervakar säkerheten för personuppgifter som behandlas av Bolf Sp. z o. o. Sp. k. Vid eventuell kränkning av dina rättigheter uppmuntrar vi dig att kontakta oss. Av medvetenhet om säkerheten för våra kunders data kommer alla meddelanden omedelbart att verifieras för att säkerställa den högsta nivån av personuppgiftsbehandling.
 • 3.14 Informationen om automatisk behandling av personuppgifter av Bolf.se Online Shop ingår i Sekretesspolicyn.

IV. Förfarandet för att ingå ett köpeavtal och att lägga en order

 • 4.1 För att ingå ett köpeavtal genom webbutiken ska kunden gå in på webbplatsen www.bolf.se, välja varor, märke, färg och storlek och sedan utföra följande steg enligt de meddelanden som visas för kunden och finns synliga på webbplatsen.
 • 4.2 Att välja produkt görs genom att lägga till den i varukorgen.
 • 4.3 Under beställningen har kunden möjlighet att ändra information eller valda varor fram till att man klickar på 'Lägg Order'. För att göra det följer kunden instruktionerna på hemsidan.
 • 4.4 När kunden anger all efterfrågad information kommer summeringen visa följande information:
  • a. Beställda produkter;
  • b. Enhetspris samt totalt pris på de beställda produkterna med fraktkostnaden;
  • c. Vald betalningsmetod;
  • d. Vald leveransmetod;
  • e. Leveranstid.
 • 4.5 För att avsluta beställningen krävs det att acceptera villkoren och uppge personuppgifter i de efterfrågade fälten och sedan klicka på 'Fortsätt till kassan'.
 • 4.6 Om kunden ger samtycke till p.3.7 s. a), kommer han att få på den angivna e-postadressen information som innehåller en recensionsförfrågan om den köpta produkten och / eller genomförda transaktioner i Bolf.se Online Shop inom 14 dagar efter att beställningen har lagts. Dessa kan publiceras på Bolf.se Online Shop.
 • 4.7 Om kunden uttrycker sitt samtycke i par. 3.7 p. b), har enheterna:
  • - Trusted Shops GmbH Subbelrather Strasse 15c, 50823 Cologne, Tyskland, Organisationsnr (HRB) 32735, NIP-UE: DE 812 947 877
  • - Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA
 • Rätt att kontakta kunden via e-postadressen som uppgavs i beställningen och be om hans åsikt om de beställda produkterna genom att fylla I ett frågeformulär. På detta sätt erhålls åsikter om produkter, tjänster och enheter som säljer eller tillhandahåller tjänster och ger andra köpare värdefull information om kvaliteten på produkter och tjänster i onlinebutiker.
 • 4.8 En beställning av kunden motsvarar det faktum att man uttrycker viljan att ingå ett köpeavtal med Bolf Sp. Zoo. Sp.k. i enlighet med innehållet i dessa villkor;
 • 4.9 Köpeavtalet ingås på engelska i enlighet med dessa villkor.
 • 4.10 Olika kampanjer kan inte kombineras med varandra. Endast en rabattkupong kan användas per beställning.

V. Förvärv inom gemenskapen av varor för EU: s momsskattebetalare

 • 5.1 När betraktas en åtgärd / transaktion som förvärv av varor inom gemenskapen? Åtgärden betraktas som förvärv av varor inom gemenskapen när alla följande villkor är uppfyllda:
  • a. varorna exporteras från landets, Polens, gränser enligt bestämmelserna i art. 7 i skattelagen som är tillämplig i en annan medlemsstat än Polens territorium;
  • b. transaktionen har gjorts till entreprenören, som är en mervärdesskattebetalare som identifierats för att förvärva varor inom gemenskapen.
 • 5.2 Vem ä ren entreprenör inom EU-gemenskapen?
  Entreprenören är antingen en momsskattebetalare som är identifierad i syften för den intrakommunitära transaktionen på EU: s territorium (dvs. har ett giltigt EU-momsnummer) eller en fysisk eller juridisk person som inte är en mervärdesskattebetalare som identifierats för syftena med den intracommunitära transaktionen i EU. territorium (dvs. har ett giltigt EU-momsnummer).
 • 5.3 För att göra en förvärv av varor inom vår Online Shop inom EU-gemenskapen, välj "Företag" i köpinformationens del, välj destinationsland och välj alternativet "Jag är en EU-momsskattebetalare. Jag beställer utan moms och förbinder mig att betala det på mitt lands territorium.
  Efter positiv verifiering av informationen om entreprenören, inklusive EU: s momsnummer, kommer Online Shop att utfärda en noll momsfaktura i enlighet med lagen.

VI. Leverans

 • 6.1 Leveransen av varorna görs till adressen angiven av kunden vid beställningen. Leverans sker till länder angivna här.
 • 6.2 Leveransen av beställda varor sker med hjälp av DPD och Postnord – inom sveriges gränser. Leveranskostnaderna anges på webbplatsen här.
 • 6.3 Leveranstiden beräknas vara mellan 3 och 5 arbetsdagar. Leverans utomlands är beräknad till 7 till 10 arbetsdagar.
 • 6.4 Om du inte hämtar ut ditt paket hos utlämningsstället, går det i retur till oss. Detsamma gäller om du har angivit fel adress i din beställning. I de fall du inte hämtar ut beställt paket tar vi ut en avgift på 250 kr. Avgiften avser frakt och omkostnader som uppstår vid dessa paket. Avgiften dras från din återbetalning.
 • 6.5 Kunderna kan när som helst komma åt, ladda ner eller skriva ut dessa föreskrifter genom att klicka på länken som finns på www.bolf.se. Konsolidering, hävdande, tillgänglighet och bekräftelse av relevanta bestämmelser i avtalet om försäljning av varor sker genom att skicka kvitto- eller momsfaktura (på begäran) tillsammans med paketet och till den angivna e-postadressen till kunden.

VII. Priser och betalningsmetoder

 • 7.1 Varornas priser är angivna I SEK, liksom alla andra belopp, som till exempel moms (med specificerad %), tull och annat.
 • 7.2 Kunden kan betala genom:
  • a. banköverföring till följande bankkonto: Deutsche Bank: account number: DE21870700240826110901 SWIFT: DEUTDEDBCHE
  • b. PayPal och KLARNA;
  • c. Visa eller Mastercard – kreditkortet kommer att belastas dagen efter transaktionen.
 • 7.3 Butiken erbjuder inte betalning mot postförskott.

  VIII. Ångerrätt

 • 8.1. Kunden har den lagstadgade rätten att avbryta distansavtalet inom 14 dagar efter mottagandet av beställningen utan att ange skälet och utan kostnader exklusive de kostnader som anges i par. 8.6 och par. 8,8. Bolf.se Online Shop ger, tillsammans med denna rätt, kunden en längre period på 30 dagar för att returnera produkten från dagen för mottagandet av beställningen.
 • 8.2. Tidsfristen för återkallande: a) Köpets överenskommelse påbörjas i och med köparens, alternativt tredje part utsedd av köparen, mottagande av varorna. I fall där flera varor har köpts och de levereras separate i flera paket gäller överenskommelsen från mottagande av det sista paketet. b) för andra överenskommelser – från avtalets ingående.
 • 8.3. För att utöva rätten till ånger måste du informera oss (Bolf Sp. z o.o. Sp.k., e-mail: shop@bolf.se) om ditt beslut att dra dig ur affären genom ett entydigt uttalande (t.ex. telefon, fax, eller e-post). Du kan använda vårat formulär, men det är inte obligatoriskt. För att uppfylla återtagningsfristen räcker det för dig att skicka ditt meddelande om din utövande av ångerrätten innan utträdet.
 • 8.4. Vid återkallande av köpeavtalet betraktas avtalet ogiltigt.
 • 8.5. Säljaren ska omedelbart, senast inom 14 dagar efter mottagandet av Kundens utträdesanmälan, återbetala till Kunden alla betalningar som gjorts av honom, inklusive kostnaderna för leverans av varorna enligt punkt 8.7. Säljaren ska återbetala betalningen med samma betalningsmetod som användes av kunden, såvida inte kunden uttryckligen har gett sitt avtal om en annan returmetod, som inte medför några kostnader för honom. Säljaren kan hålla tillbaka återbetalningen av betalningar som mottagits från konsumenten tills mottagandet av varan eller mottagit ett bevis på att det returneras av kunden, beroende på vilken händelse som inträffar först.
 • 8.6. Om köparen har valt en annan leveransmetod än den billigaste är inte säljaren tvungen att ersätta kunden för den extra leveranskostnaden.
 • 8.7. Varorna ska skickas tillbaka till MLT AB - Ezi Returns, Typsnittsgatan 11, 75454 Uppsala, Sverige, Att BOLF, e-mail: shop@bolf.se utan onödiga dröjsmål och under inga omständigheter senare än 14 dagar från att du meddelade oss om att du vill ångra köpet. Tidsfristen för ånger är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan de 14 dagarna har passerat.
 • 8.8. Du står för kostnaderna att skicka tillbaka varorna till oss.
 • 8.9. Du ansvarar endast för minskat värde på varorna till följd av hanteringen annat än vad som är nödvändigt för att fastställa varorns art, egenskaper och funktion.

IX. Frivillig rätt att dra sig ur köpeavtalet - produktretur

 • 9.1. Oavsett Kundens lagstadgade rätt att dra sig ur avtalet och returnera Säljarens varor som anges i Art. VIII i förordningarna ska rätten att dra sig ur avtalet och återlämna säljarens varor som anges i detta kapitel införas.
 • 9.2 Köparen har rätt att dra sig ur köpeavtalet på frivillig basis inom 30 dagar utan att ange orsak och utan att det medför ökade kostnader, förutom kostnaderna som anges I punkt 9.8., 9.10.
 • 9.3. Tidsfristen för retur: a) Köpets överenskommelse påbörjas i och med köparens, alternativt tredje part utsedd av köparen, mottagande av varorna. I fall där flera varor har köpts och de levereras separate i flera paket gäller överenskommelsen från mottagande av det sista paketet. b) för andra överenskommelser – från avtalets ingående.
 • 9.4. För att utöva rätten till ånger måste du informera oss (Bolf Sp. z o.o. Sp.k., e-mail: shop@bolf.se) om ditt beslut att dra dig ur affären genom ett entydigt uttalande (t.ex.. telefon, fax, eller e-post). Du kan använda vårat formulär, men det är inte obligatoriskt. För att uppfylla återtagningsfristen räcker det för dig att skicka ditt meddelande om din utövande av ångerrätten innan utträdet.
 • 9.5. För tillämpningen av dessa förordningar och funktioner i onlinebutiken kommer "frivillig återkallelse från avtalet" också att kallas "retur".
 • 9.6. Vid en retur anses köpeavtalet ogiltigt.
 • 9.7. Säljaren ska omedelbart, senast inom 30 dagar efter mottagandet av Kundens utträdesanmälan, återbetala till Kunden alla betalningar som gjorts av honom, inklusive kostnaderna för leverans av varorna enligt punkt 9.8. Säljaren ska återbetala betalningen med samma betalningsmetod som användes av kunden, såvida inte kunden uttryckligen har gett sitt avtal om en annan returmetod, som inte medför några kostnader för honom. Säljaren kan hålla tillbaka återbetalningen av betalningar som mottagits från konsumenten tills mottagandet av varan eller mottagit ett bevis på att det returneras av kunden, beroende på vilken händelse som inträffar först.
 • 9.8. Om köparen har valt en annan leveransmetod än den billigaste är inte säljaren tvungen att ersätta kunden för den extra leveranskostnaden.
 • 9.9. Varorna ska skickas tillbaka till MLT AB - Ezi Returns, Typsnittsgatan 11, 75454 Uppsala, Sverige, Att BOLF, e-mail: shop@bolf.se utan onödiga dröjsmål och under inga omständigheter senare än 30 dagar från att du meddelade oss om att du vill ångra köpet. Tidsfristen för ånger är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan de 30 dagarna har passerat.
 • 9.10. Du star för kostnaderna att skicka tillbaka varorna till oss.
 • 9.11. Du ansvarar endast för minskat värde på varorna till följd av hanteringen annat än vad som är nödvändigt för att fastställa varorns art, egenskaper och funktion.
 • 9.12. Att förlänga den lagstadgade tidsfristen för att lämna in en förklaring om återkallande från köpeavtalet och för att återlämna säljarens varor från 14 dagar till 30 dagar är en rättighet som inte är ett villkor för att utöva kundens lagstadgade rätt att dra sig ur avtalet och återlämna säljarens varor som avses i artikel VIII i förordningarna eller begränsar inte på något sätt denna rättighet.
 • 9.13. Ett exempel på hur processen med en retur går till finns beskrivet på hemsidan under rubriken “Byten och returer”, vilken endast hänvisar till returer enligt dessa villkor

X. Reklamationer

 • 10.1 Säljaren ansvarar för att kunden är konsument i den mening som avses i Art. 221 i civillagen, under garantin för brister som anges i civillagen.
 • 10.2 En reklamation som avser köpta varor kan skickas via e-post till shop@bolf.se eller via post till Bolf.se, BOX 1, 72620 Skultuna, Sverige.
 • 10.3 Vid inlämnande av ett klagomål rekommenderar säljaren att kunden tillhandahåller kontaktuppgifter, exakt beskrivning av skälet till klagomålet och om möjligt bifoga en köpbekräftelse eller fotokopior av detta.
 • 10.4 Säljaren ska undersöka produkterna inom 14 dagar från mottagande. Säljaren är skyldig at informera köparen om vilket beslut som tas angående reklamationen.
 • 10.5 Kunden som använder sig av rätten att reklamera en vara ska leverera den defekta varan till säljaren på följande address: MLT AB - Ezi Returns, Typsnittsgatan 11, 75454 Uppsala, Sverige, Att BOLF.
 • 10.6 I händelse av ett motiverat klagomål ska kostnaderna för ersättning eller reparation, inklusive fraktkostnader för klagomålet för varorna, betalas av säljaren.
 • 10.7 I klagomålsförfarandet ger säljaren inte möjlighet till tvistlösning utanför domstolen.
 • 10.8 Bolf Sp. z o.o. Sp.k. är inte tillverkare av varorna. Det är tillverkaren som ansvarar för garantin för de sålda varorna i enlighet med villkoren som anges i garantikortet. Om garantidokumentet föreskriver det, kan kunden lämna in anspråk inom garantin direkt till den auktoriserade tjänsten med den adress som anges i garantikortet.
 • 10.9 Om klagomålet accepteras efter att den elektroniska fakturan har utfärdats, kommer köparen att få en elektronisk korrigeringsfaktura som han samtycker till.

XI. Klagomål angående tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg

 • 11.1 Bolf Sp. z o.o. Sp.k. vidtar åtgärder för att tillhandahålla korrekt arbete i butiken, för att utvidga den nuvarande tekniska kunskapen och ska ändra alla oegentligheter som rapporterats av kunderna inom rimlig tid.
 • 11.2 Kunden är skyldig att informera Bolf Sp. z o.o. Sp.k. omedelbart om eventuella oegentligheter eller avbrott i funktionen i onlinebutiken.
 • 11.3 Oegentligheter i samband med hur butiken fungerar kan skickas skriftligen av kunden till Bolf Sp. z o.o. Sp.k., ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, Poland eller via e-post till: shop@bolf.se, eller med hjälp av ett kontaktformulär.
 • 11.4 I ett klagomål bör kunden ange sitt för- och efternamn, adress för korrespondens, beskrivning och datum för när felet uppstod.
 • 11.5 Bolf Sp. z o.o. Sp.k. är skyldig att undersöka alla klagomål inom 14 dagar alternativt kontakta kunden för att ange ett nytt datum för när felet kommer att kunna undersökas.

XII. Slutliga bestämmelser

 • 12.1 Bolf Sp. Zoo. Sp.k. är ägare till alla produktfoton, bilder, logotyper och har full upphovsrätt till dem. Bolf Sp.z.o.o. Sp.k. har också rätt licenser för att använda bilder som används för att skapa reklambannrar. Kopiering, förändring, tillgänglighet, publicering och användning för handelsändamål är förbjudet under hot om straff. Bolf Sp.z.o.o. Sp.k. tillåter inte att använda, sprida eller distribuera dem utan att informera ägaren och hans skriftliga medgivande enligt straffkrav för kränkningar av upphovsrätt och begå stöld av immaterialrätt.
 • 12.2 Lösning av eventuella tvister som uppstår mellan Bolf Sp. Zoo. Sp.k. och en konsument i den mening som avses i Art. 221 i civillagen omfattas av behöriga domstolar i enlighet med bestämmelserna i koden för civil rättegång.
 • 12.3 Lösning av eventuella tvister som uppstår mellan Bolf Sp. Zoo. Sp.k., som är ägaren till onlinebutiken, och en kund, som inte är en konsument i den mening som avses i Art. 221 i civillagen, är föremål för lämpliga domstolar angående huvudkontoret för Bolf Sp. Zoo. Sp.k.
 • 12.4 I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 av den 21 maj 2013 om online-systemet för tvistlösning av konsumenter och ändringar av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009 / 22 / EG (ODR-förordningen) i konsumenttvister) (Journal of Law No. 165, s. 1) har kunderna rätt att lösa tvister med företagare som innehåller försäljningskontrakt eller kontrakt för tillhandahållande av tjänster utanför domstolen genom en EU-plattform online. Klagomålet kan lämnas in via det formulär som finns tillgängligt på: http://ec.europa.eu/consumers/odr. E-postadressen till Bolf Sp. Zoo. Sp.k. för behoven i detta förfarande är shop@bolf.se.
 • 12.5 I frågor som inte omfattas av dessa förordningar ska bestämmelserna i polsk lag, inklusive civillagen, lagen om elektroniska tjänster, lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter och andra relevanta bestämmelser i polsk lag gälla.
 • 12.6 Parterna utesluter tillämpningen av FN: s konvention om kontrakt för internationell försäljning av varor.
pixel