4277
bolf.se

Logga in via ett av kontona

Om du har ett konto på någon av nedanstående webbplatser kan du använda det för att ställa in ett konto och logga in.

Om du redan har skapat ett konto, du kan gå med i den genom att logga in på din favoritwebbplats. för att göra det, vänligen logga in och gå till redigeringsavsnittet där du kan gå med i konton.

Personliga detaljer

Namn: Detta fält krävs för att beställa
Ange namn
Efternamn: Detta fält krävs för att beställa
Ange efternamn
Sex:Detta fält krävs för att beställa
Gatuadress & nr.: Detta fält krävs för att beställa
Ange er hela adress
Postnummer: Detta fält krävs för att beställa
Ange i formatet XX-XXX
Stad: Detta fält krävs för att beställa
Ange stad
Land: Sverige

Leveransadress

Namn: Detta fält krävs för att beställa
Leveransadress
Efternamn: Detta fält krävs för att beställa
Ange efternamn
Företagsnamn:
Om adressen är densamma som företaget, ange namnet
Gatuadress & nr.: Detta fält krävs för att beställa
Gatuadress & nummer
Postnummer: Detta fält krävs för att beställa
Ange i format XX-XXX
Stad: Detta fält krävs för att beställa
Stad
Telefonnummer.: Detta fält krävs för att beställa
Ange mottagarens telefonnummer.
Land: Sverige

Kontaktuppgifter

Namn: Detta fält krävs för att beställa
Ange namn
Efternamn: Detta fält krävs för att beställa
Ange efternamn
E-mail adress: Detta fält krävs för att beställa
Kontakt E-mail
Fast telefonnummer.:
Fast telefonnummer.:
Mobilnummer.: Detta fält krävs för att beställa
Mobilnummer.:

Ditt konto

Logga in: Detta fält krävs för att beställa
E-post
Lösenord: Detta fält krävs för att beställa
E-post adressen och lösenordet kan inte vara samma.
Bekräfta lösenord: Detta fält krävs för att beställa
Bekräfta lösenord
Administratören av dina personuppgifter är Bolf Sp. Zoo. Sp.k. beläget i Zielona Góra, Polen, ul. Kożuchowska 32 med nummer: 0000529285 i registret för företagare av det nationella domstolregistret av tingsrätten i Zielona Góra, Polen - Den 8: e kommersiella avdelningen för National Court Register, NIP (Tax ID): 9291861928, REGON 360003583. Vi behandlar dina personuppgifter enligt artikel. 6 par. 1 sid. b) i förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda individer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter, och om upphävande av direktiv 95/46 / EG till genomföra avtalet och för att vidta åtgärder på begäran av uppgifternas föremål innan avtalet ingås under den period som är nödvändig för dess genomförande enligt de villkor som anges i förordningarna och senare under en period som är nödvändig för att uppnå de mål som anges i allmänt tillämplig lag [mer information]. Länk till fullständig information.
markerade fält - Detta fält krävs för att beställa - måste fyllas i
Fyll i de markerade fälten.
pixel